Products

Anslutningssats

Product DetailsTechnical Specifications

Förhandsavpassade kablage för installation av vattenvärmare.

För att göra installationen så enkel som möjligt tillhandahåller vi anslutningssatser med allt du behöver för att komma igång med värmaren. De finns i olika storlekar (från 1 till 8 m) och kabeln har stift för en starkströmskontakt för 50 A.  2 st. skyddshylsor på 20 mm medföljer.  Dessutom en kabelmonterad säkringshållare och en säkring som kan monteras på den röda +ve-kabeln.

If you'd like to find out about pricing or are unsure which model is best suited to your needs then please get in contact.

Contact us

Wiring Lengths

1m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m, 7m, 8m

Supplied with:

  • Requested wire length
  • Termiated with power connector pins
  • Inline automotive midfuse with holder
  • Insulated ring terminals to connect to fuse holder
  • 2 x 20mm grommets